ជ្រើសរើស បទលោក ញ៉ែម ផល្លា (ឌីជេ អាខ្លា) | យ៉ូ! យ៉ូ! យ៉ា! យ៉ា!

ចំណងជើង៖

០១. យ៉ូ! យ៉ូ! យ៉ា! យ៉ា! | Download
០២. រ៉េមបូ (ver.1) | Download
០៣. រ៉េមបូ (ver.2) | Download
០៤. រ៉េមបូ Slow Motion ( Mix by Vichet) | Download

០៥. រ៉េមបូ Remix by DJ FUNTA | Download

០៦. កន្តូបបើកហាបាយ (ម្ហូបចម្លែក) | Download

Advertisements

About khmerct

I love khmer
Gallery | This entry was posted in ចម្រៀងជាតិ, ចំរៀងជ្រើសរើស, Khmer Rap, Remix | Hip Hop | RnB. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s